CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI

Kadın veya erkek bedeninde dünyaya gelip, sahip oldukları biyolojik cinsiyetten farklı bir cinsel kimlik taşıyan bireyler (transseksüel), çözümü cinsiyet değiştirme ameliyatlarında görüyor. Fakat cinsiyetini değiştirmek isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmalı, bekar olmalı, ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor. 

Hangi İşlemler Uygulanır?

Erkekten kadına uygulanan işlemler;

  • Meme büyümesi; hormon tedavisi ile başlanan bu süreçte genellikle meme büyütme estetiği de uygulanmaktadır.
  • Genital rekonstrüksiyon; klitoris, labia minör, vulva oluşturulması, üretranın kısaltılması, cinsel birleşmeye imkan sağlayacak şekilde vajina oluşturulması işlemleridir.
  • Yüz estetiği ile maskülen yapının feminen bir hale getirilmesi; burun estetiği, dudak ve yanak dolguları, çene küçültülmesi ve adem elmalarının küçültülmesi işlemleridir.
  • Ses teli ameliyatı; ses terapisi ile istenilen tonda konuşulamaması üzerine uygulanmaktadır.
  •  

Kadından erkeğe uygulanan işlemler;

  • Mastektomi; düz bir göğüs yapısı elde edilebilmesi için uygulanmaktadır.
  • Histerektomi; Uzun süre boyunca testosteron kullanılmaması amacı ile gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda adet kanamaları da bu sayede önlenmektedir.
  • Genital rekonstrüksiyon; vajinanın çıkarılması, üretranın uzatılması, cinsel ilişki için yeterli büyüklükte penis yerleştirilmesi işlemlerini içermektedir. Aynı zamanda istenilen estetik görünüm sağlanması için testis protezlerinin uygulanması işlemleridir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Kim Yapar?

Her iki cinsten biri cinsiyet değişikliğine gitmek istediğinde mahkeme tarafından onay aldıktan sonra ameliyatı gerçekleştirecek hastane tarafından işleme başlanıyor. Erkek olan kişi kadın olmak istediğinde ise; penis ve yumurtalıkların alınması gerekiyor. Bunun için de bu işlem ürologlar tarafından gerçekleştiriliyor. Kadın olmanın en önemli işlevi olan cinsel organ yani vajina ise Plastik cerrahın şekillendirmesi ile tamamlanıyor. Vajinanın yapılışı da penise ait olan deriden sağlanabiliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra ise kişide hormon takibi yapılarak gerekli tedavi süreci başlatılıyor.

Eğer devam eden süreçte hormon desteği gerekiyor ise takviyeler ile bu tamamlanıyor. Erkeklikten kadınlığa geçiş süreci daha kolay olsa da, kadınlıktan erkekliğe geçiş biraz daha meşakkatli bir süreç istiyor. Öncelikle dişiliğin sembolü olan meme ameliyatı biraz daha zorlu geçebiliyor. Meme organlarının alınması da plastik cerrahlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bir diğer önemli etken ise yeni baştan yapılması gereken penis organının oluşturulması olarak tanımlanıyor. Bunun için belirlenen süre tamamlandıktan sonra yine plastik cerrahlar tarafından vücudun uygun bölgelerinden alınan deriler ile penis oluşumu sağlanıyor.

Cinsiyet Değişikliği Ameliyatından Sonra İyileşme Süreci

Özellikle kadın bedeninden erkek bedenini tercih edenlerin ise daha dikkatli olması gerekiyor. Kadın bedeninden erkek kimliğine geçişte ise meme organlarının alınmasında sorunlar yaşanabiliyor ya da iyileşme geç olabiliyor. Bunun için ameliyatın en iyi şartlarda ve emin ellerde yürütülmesi gerekiyor.