İktidarsızlık belli bir yaştan itibaren erkeklerin önemli bir kısmında görülen çoğunlukla metal sebeplerle ilişkilendirilen bir sorundur. İktidarsızlığın başlıca nedenleri içerisinde psikolojik sorunlar ve bunların neden olduğu cinsel isteksizlik yatar. Kimi vakalarda fizyolojik sebepler görülüyor olsa da, bunlar genellikle diğer hastalıklarla bağlantılı geçici problemlerdir. Şehir insanlarının hatırı sayılır bir kısmının yaşamakta olduğu aşırı stres, İktidarsızlık ve post erektil disfonksiyon sorunlarının yaşanmasına sebep olur. Kimileri için çok ağır bir tablo arz edebilen bu sorun kimi vakalarda kısmi sertleşme olarak vukuu bulur ki, bu durumda cinsel birleşme gerçekleşmesi mümkün olabilir. Buradan İktidarsızlık neden olur? sorusunun bir çok cevabı olduğu anlaşılabilmektedir. Yani soruna tek bir noktadan bakabilmek mümkün değildir. Yaş, fiziksel özellikler, kullanılan ilaçlar, genel sağlık kondisyonu ve elbette psikolojik faktörler gibi birçok neden İktidarsızlık sorununun ortaya çıkmasını tetikler.

İktidarsızlık, kimi kaynaklarda sadece erektil disfonskiyon olarak tanımlansa da, bazı kaynaklarda sertleşebilen bireylerin çok erken sönmesi ve erken boşalma gibi sorunları da İktidarsızlık kapsamında değerlendirir. Burada cinsel yeterliliğin tanımına bağlı bir yorum yapılabilir. Öyle ki, erkeğin boşalma eylemini gerçekleştirip, üreme fonksiyonunu yerine getirmesi, İktidarsızlık sorunu olmadığını gösterebilir. Diğer taraftan kadının orgazm olamayacağı şartların sürekli sağlanıyor olması bir İktidarsızlık sorunu olarak da tanımlanabilir. Yani aslında tanı koyma noktasında da bir takım sorunlar vardır. Genel öğreti, İktidarsızlık sorununu bu süreçlerin hiç birisini gerçekleştirememek olarak tanımlar. Hatta bir çok vakada sertleşme hiç olmadığı gibi cinsel isteksizlik de söz konusu olabilir.

İktidarsızlık sebepleri

İktidarsızlık sebeplerini, erken yaşlar ve ileri yaşlar olmak üzere iki ayrı kategoride incelemek gerekir. Erken yaşta meydana gelen İktidarsızlık ağır bir sorun olarak kabul edilebilir. Normal koşullarda cinsel isteğin ve 40’lı yaşlardan önce azalması beklenmez. Aynı şekilde bu yaşlardan önce sertleşme sorunu da olağan değildir. Örneğin, 25 yaşında bir bireyin İktidarsızlık sorunu yaşaması bir soruna işaretken, 70 yaşında birisinin cinsel isteksizliği veya sertleşme sorunu olağan sayılabilir. Burada hormonlar da etkili olmaktadır ki, ileri yaşlarda (antropoz sonrası) normal olarak cinsel istek azalır ve hatta kaybolur. Bedensel olarak da ileri yaşlardan sonra bu etkinlik mümkün olmayacaktır.

25-50 yaş aralığında, İktidarsızlık ve sertleşme sorunlar sıkça yakınılan sorunlar arasında yer alır. Bu yaş grubunda İktidarsızlık sebepleri içerisinde birincil etken, cinsel isteğin azalması veya partnerler ile olan etkileşim olarak sayılır. Birey her cinsel partner için aynı sorunu yaşamakta ise mutlak bir İktidarsızlık vakasından söz edebilmek mümkündür. Tek eşli bireylerin zaman içerisinde aynı partnere olan hazzının azalması olağan bir durumdur. Ancak bu İktidarsızlık sonucunu ortaya çıkarmaz. Her şeye rağmen böyle bir sorun yaşanması halinde, uzman görüşüne başvurmak ve destek almak faydalı olacaktır. Aile terapisi seanslarında bu tür sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılabilmekte ve oldukça etkili olmaktadır.

Psikolojik Sorunlar

Stres ve buna bağlı depresyon durumlarında cinsel istek bütünüyle yok olabilir. Bunun üstesinden gelmek için terapi alınması gereklidir. Kaldı ki, sadece İktidarsızlık tedavisi için değil, depresyonun doğrudan kendisi için tedavi alınması oldukça önemlidir. Depresyon ve diğer psikolojik hastalıklar, fizyolojik sonuçları olan diğer hastalıkları tetikleyebilir. İktidarsızlık vakasının en yaygın sebebi olarak tanımlanan psikolojik rahatsızlıkların giderilmesi için uzmanların desteğini almak zorunluluk arz eder. Psikolojik sorunların üstesinden kendiniz gelemezsiniz ki, bu sorunların iyileştirilmesinde kullanılan ilaçlar da sadece hekimler tarafında yazılabilir.

Fizyolojik İktidarsızlık Sebepleri

İktidarsızlık, vücudun çeşitli fizyolojik problemlerinin bir yansıması olabilir. Başta dolaşım sistemi ve kardiyolojik problemler olmak üzere İktidarsızlık ve sertleşme sorunlarının birçok fiziksel sebebi de vardır. Sertleşmenin mümkün olmasını sağlayan kan basıncı oranının stabil olması, cinsel fonksiyonların olması gerektiği biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Aksi durumda kan akışı sağlıklı olmayacağından ereksiyon da mümkün olmayabilir. Diyabet ve damar sertliği de İktidarsızlık ve sertleşme sorunlarına neden olur.

Obezite, hem organ fonksiyonları hem de fiziksel etkinliğin sınırlı olması nedeniyle bir iktidarsızlık sebebi olarak kabul edilir. Obezite sorunu olan kişilerin bu sorunu yaşamaları halinde ilk tedavi bileşeni, obezite tedavisi olmaktadır.

Alışkanlıklar ve yaşam tarsının İktidarsızlık üzerinde etkisi

İktidarsızlık, sertleşme sorunu ile baş gösteren ve zaman içerisinde tamamen cinsel soğukluğa dönüşebilen bir sağlık sorunudur. Zararlı alışkanlıklar; hem psikolojiyi olumuz etkilemekte, hem de vücut fonksiyonlarının verimsiz çalışmasına sebep olmaktadır. Örneğin, aşırı alkol tüketen kişilerde İktidarsızlık yaygın bir sorundur ki, sigara içenlerin sertleşme problemleri içmeyenlere göre çok daha yaygın rapor edilir. Bunun yanında, düzenli bir hayatı olmayan bireylerin de cinsel fonksiyon bozukluklarının oluşu, istatistiksel bir gerçek olarak belirtilir. Yani İktidarsızlık üzerinde yaşam koşulları ve alışkanlıkların etkisi oldukça fazladır.

Leave a Reply