Rijit sistoskopi; özel rijit teleskoplar kullanılarak ürogental sistemin endoskopik olarak muayene edilmesidir. Bu özel teleskoplar ile yapılan biyopsi işleminde katater ya da enjeksiyon alet kanalı da kullanılmaktadır. Bu özelliği ile alt ürinet sistemin muayenesi oldukça detaylı şekilde yapılmaktadır. Bu sayede hastalıkların tespiti ve teşhisi yapılabilmektedir. İdrar kesesi içi sıvı ile dolu olmaktadır. Bundan dolayı da kese duvarının görünümü de optik araçlar ile oldukça kolay şekilde sağlanmaktadır. Şayet hafif dereceli kanamalar varsa, bu noktada en kolay ve pratik şekilde teşhis koyulur. Rijit sistoskopi ise genel anestezi altında yapılmaktadır. Sistoskopi işlemi bittikten sonra ise içerideki sıvı boşaltılır. Ardından antibiyotik sağaltımı için katater yerleştirilir.

Sistoskopi Hangi Durumlarda Yapılır?

Sistoskopi tanısal amaçlı ya da tedavi amaçlı yapılabilmektedir. Tanısal amaçlı olarak yapılması durumunda; idrar yaparken gözle görülebilen ya da idrar tahlilinde tespit edilen kanamaların sebeplerinin araştırılması için mesane kanseri sebebiyle takip edilen hastaların periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır. Öte yandan sebebi açıklanamayan ve ilaç tedavilerine karşı dirençli olan idrar enfeksiyonları için şüpheli alt üriner sistem şikayetleri için üst ürinet sistemin görüntülenmesi için yapılmaktadır. Tedavi amaçlı yapılan sistoskopi işlemlerinde ise transüretral prostat rezeksiyonu tedavisi yapılmaktadır. Öte yandan dış idrar kanalında bulunan darlığın açma işlemleri yapılmaktadır. Kapalı yöntemlerle mesane taşlarının kırılması ve üst idrar kanallarının geçici olarak katater takılması işlemleri yapılmaktadır.

Sistoskopi Hangi Durumlarda Uygulanamaz?

Sistoskopi özellikle aktif üriner sistem enfeksiyonlarında uygulanamaz. Öte yandan ciddi prostatiik tıkanıklarda da uygulanması mümkün değildir. Kanama diyatezi ve oldukça düşük mesane kapasitesi olan hastalarda ise işlemin başarısız olma riskinin yüksek olması sebebiyle sistoskopi uygulanması söz konusu olmamaktadır.

Rijit Sistoskopik Aletler Nasıl Çalışır?

Rijit sistoskopik aletler daha iyi ve etkin görüş sağlama ve geniş çalışma sistemine sahptir. Bu sayede su akışının daha geniş lümenle sağlanmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra sert ve bükülemeyen içerikli olması sebebiyle özellikle erkeklerde anestezi ihtiyacı ve litotomi pozisyonu gerektirmektedir. Rijit sistoskopların optik lensleri de farklı derecelerde olmaktadır. Farklı derecede olan lensler ile mesanenin her bölümünün görüntülenmesi mümkün olmaktadır. Sistoskopide dikkat edilmesi gereken öncelikli detay ise tüm mesane duvarları ve böbrekten mesaneye açılan idrar kanalı ağızlarının en uygun pozisyonda görüntülenmesi gerekmektedir.

SİSTOSKOPİ ARDINDAN GÖRÜLEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

Sistoskopiden sonra erken dönemde hafif kanamalar, mesane ya da dış idrar kanallarında zedelenme kaynaklı idrar kaçağı görülebilir. Öte yandan yalancı pasaj ya da idrar yolu enfeksiyonları geç dönemde ise dış idrar kanallarında darlık görülebilmektedir. Sistoskopi işlemini gerçekleştiren hekimin bu konuda deneyimli ve bilgili olması oldukça önemlidir. Tüm detayların net bir şekilde görüntülenmesi ve durumların tespitinin doğru şekilde yapılması için bu alanda uzman bir hekim ile çalışmak gerekmektedir.

Related Posts

Leave a Reply