Sistoskopi idrar yollarının direkt olarak görülmesini ve tedavi edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Sisteskopi işleminde elastik fiber optik bir borucuk ile idrar kanalından girilir ve mesane ile alt idrar yolu görsel şekilde oldukça detaylı olarak analiz edilir. Mesanenin içi steril serum fizyolojik ile doldurulur. Bu sayede çeperleri genişler ve tam görüntü elde edilir. Sistoskopi uygulamasından önce ise alt idrar yolunun içine uyuşturucu ve kayganlaştırıcı etkisi olan jel kıvamlı bir ilaç uygulanmaktadır. Bu sayede hasta işlem boyunca rahat edebilir. Sistoskopi işlemi sırasında erkek hastalarda (alt idrar yolu kadınlara oranla daha uzun olduğundan) işlem anesteziye ihtiyaç da duyulabilir. İşlemin ardından ise yaygın şekilde ertesi gün günlük hayata dönülebilir. Ancak hastanın bir hafta boyunca aağır işlerden kaçınması gerekmektedir. Sistoskopi uygulanan durumlar:

 • Alt idrar yolu darlıkları, iltihapları iyi ve kötü huylu tümörleri
 • Prostat büyüklüğü, tümörleri
 • İdrar kesesi taşı, tümör ve iltihapları
 • İç idrar yolları (ureter) tıkanıklıkları
 • İdrar kaçırmada teşhis ve tedavi amacıyla uygulanır.

Sistoskopi Yan Etkileri Nelerdir?

Sistoskopinin en önemli yan etkisi hastanın enfeksiyona maruz kalabilmesidir. İşlemden sonra hastada kanama meydana gelebilir. İşlem sırasında hastanın ani bir hareket yapması durumunda idrar iç yollarında delinmeler meydana gelebilir. Mesane ve üretranın içini görmek ve incelemek için yapılan işlemlere ise sistoskopi adı verilmektedir.

Sistoskopi Neden Yapılır?

Sistoskopi oldukça önemli bir teşhis yöntemidir. Özellikle mesane ve üretranın görüntülenmesinin dışında patolojik durumların tespit edilmesi için de oldukça önem teşkil eder. Sistoskopi yöntemi ile biyopsi alınmaktadır ve alınan biyopsi patolojik değerlendirmeye gönderilir. Genel olarak enfeksiyon kaynaklı darlıkların yanı sıra idrar yollarında bulunan taşlar ve böbrek taşları gibi durumlara da sistoskopi yöntemi aracılığı ile müdahale edilmektedir. İdrar yollarındaa bulunan tşlar ve böbrek taşlarına sistoskopi ile girilmektedir.

Özellikle erkeklerde yaygın şekilde görülen prostat büyümesinin yaanı sıra prostat tümörleri de sistoskopi ile tespit edilmektedir. Sistoskopi yönteminin kullandığı durumların başında ise üretraya stent yerleştirme gelmektedir. İdrar yollarında meydana gelen darlık neticesinde idrar akışının sağlanması için üretreya stent yerleştirilmesi gerekebilir. Bunun yanı sıra üretraya uygulanan stentin çıkarılması için de sistoskopi kullanılmaktadır.

Sistoskopi Ne Zaman Uygulanır?

Sistokopi uygulanıp uygulanmayacağına, hastanın durumuna göre doktor karar verecektir. Bu durumlar ise:

 • İdrardan kan gelmesi,
 • İdrar yolu tıkanıklıkları, (üretral darlık, striktür)
 • İdrar kaçırma
 • Sperm içeriğinde kan olması,
 • Sonda takılamaması,
 • Mesanede kanser şüphesi,
 • İdrar ve tuvalete çıkma sırasında ağrı ve zorlanma,
 • Sürekli tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları,
 • Taş ya da yabancı cisim çıkarılması,
 • Açıklanamayan karın ağrıları,
 • Travma ve yaralanmalar,
 • Radyolojik (ultrasyon, tomografi, MR gibi) olarak gösterilen mesane anormallikleri
Previous Post

Related Posts

Leave a Reply